Veel gestelde vragen

WAT IS MAID AT HOME?

Maid at Home is een sociaal schoonmaakbedrijf gericht op de particuliere sector en kleine kantoren. Wij zijn zorgen voor een professionele en betrouwbare hulp in huis, zodat u meer kunt genieten van uw vrije tijd.
Naast het bieden  van de hoogste kwaliteit en de beste service hebben we ook een maatschappelijke missie.
Wij willen het werken als hulp in huis, als beroep en vakwerk, op de kaart zetten. Daarbij willen zoveel mogelijk vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Dit doen we door te investeren in ons personeel, door hen op te leiden met een vakdiploma en hen te coachen op het gebied van zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid. Met uw hulp als klant, zorgen we er samen voor dat u geniet van een schoon huis en zij van een frisse start!

WAT IS EEN MAID?

De naam ‘Maid at Home’ refereert enerzijds aan een maid, het Engelse woord voor en vrouwelijke hulp in de huishouding (dienstbode) en anderzijds aan de term ‘ homemade’ (thuisgemaakt). Het benadrukt het thuisgevoel en staat voor de puurheid en betrouwbaarheid van ons personeel en het gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
Onze medewerkers hebben de functie van ‘Home Care Assistant’, maar op de website gebruiken we de termen ‘werkster’ en ‘hulp in huis’ afwisselend om de leesbaarheid te vergroten.

HOE WERKT MAID AT HOME?

  • Stap 1: neem contact op via ons contactformulier, mail ons op info@maidathome.nl of bel voor het maken van een intake-afspraak. In een persoonlijk gesprek zullen wij al uw wensen in kaart brengen met als resultaat een schoonmaakplan op maat.
  • Stap 2: Wij brengen een offerte uit met daarbij een profielschets van uw toekomstige werkster.
  • Stap 3: Wij komen schoonmaken, wassen, strijken, bereiden heerlijke maaltijden of passen op uw huis als u in het buitenland bent. Alles is mogelijk!

WAARIN VERSCHILT MAID AT HOME VAN ANDERE SCHOONMAAKAANBIEDERS?

Wij gaan voor kwaliteit, excellente service en hebben een maatschappelijke missie waar u aan bijdraagt!
Wij zijn een schoonmaakbedrijf met personeel in loondienst. Schoonmaken is vakwerk en we zijn er trots op! We werken volgens de regelgeving en kwaliteitseisen van de schoonmaakbranche.
We zorgen goed voor ons personeel: ze verdienen en eerlijke loon volgens de CAO, zijn verzekerd en bouwen pensioen op. Ze zijn in het bezit van een erkend schoonmaakvakdiploma en volgens daarnaast cursussen op het gebied van hospitality, communicatie en worden intensief gecoached. We gebruiken uitsluitend biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.
Met onze Stichting Clean Foundation draagt u bij aan het bieden van een frisse start aan vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

IK HEB EEN PGB (PERSOONSGEBONDEN BUDGET) VOOR HUISHOUDELIJKE HULP, IS DAT OOK MOGELIJK BIJ JULLIE?

Jazeker! Als uw gemeente u een indicatie geeft voor huishoudelijke hulp, mag u kiezen of u deze hulp ontvangt als ‘zorg in natura’ of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Wanneer u kiest voor een pgb, dan kunt u zelf kiezen wie bij u komt schoonmaken. Neem contact met ons op, zodat wij u verder kunnen ondersteunen: wij stellen samen met u een zorgovereenkomst op, wij  zorgen voor urenbriefjes waarop de hulp de gewerkte uren moet verantwoorden, wij zorgen voor een factuur en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betaling uit richting de zorgverlener. Zo wordt u compleet ontzorgt!

HOE SELECTEREN JULLIE PERSONEEL? / WIE WERKEN ER BIJ MAID AT HOME?

Wij werven uitsluitend personeel via het Werkgeversservicepunt van de Gemeente. Dit zijn moeders met zorgtaken, die door allerlei verschillende omstandigheden werkloos zijn geworden en /of in de bijstand zitten.
Via een nauwkeurige selectieprocedure, gericht op werkervaring en motivatie, volgen alle ‘Home Care Assistants’ een intensief opleidingstraject aan de ‘House Academy’ gericht op het behalen van een erkend schoonmaakvakdiploma en aanvullende modules als hospitality, communicatie en HACCP (hygiëne mbt voeding). Ook tijdens het werken blijven alle medewerkers continu scholing volgen en krijgen zij coaching, zodat zij na 2 jaar een MBO niv. 2 diploma op zak hebben.

HOE WEET IK DAT TE WERKSTERS TE VERTROUWEN ZIJN?

Alle ‘Home Care Assistants’ zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, zodat wij er zeker van kunt zijn dat zij niet eerder in aanraking zijn geweest met Justitie en dit beroep zonder bezwaren mogen beoefenen.
Uw privacy is gewaarborgd. Al ons personeel heeft geheimhoudingsplicht. Alles wat met u wordt besproken en wat er in uw woning aanwezig is of gebeurd is vertrouwelijk.
Tevens zijn alle medewerkers bij ons in loondienst en hun functioneren wordt met regelmaat beoordeeld en besproken tijdens beoordelings- en coachingsgesprekken.

KRIJG IK EEN VASTE WERKSTER?

Ja, wij werken met vaste werksters per adres. Om de betrouwbaarheid te vergroten is een bekend gezicht in huis erg fijn. Om ervoor te zorgen dat u altijd verzekerd bent van een schoon huis, zorgen we voor een vaste 2e werkster als achtervang bij ziekte of vakantie.

MOET IK TIJDENS DE SCHOONMAAK THUIS ZIJN?

Nee, voor onze schoonmaak hoeft u niet thuis te blijven. Wij werken met een zogeheten sleutelverklaring. De sleutels van uw woning zullen zich te allen tijde bevinden in de sleutelkluis van uw vaste werkster, met uitzondering van de dagen waarop de werkzaamheden zullen worden verricht. In de toekomt zullen we werken met zogeheten sleutelkluisjes met een erkend politiekeurmerk en ook een digitale manier van het openen en beveiligen van woningen.

HOE CONTROLEREN JULLIE OF DE WERKSTERS GOED WERK AFLEVEREN?

Om de beste kwaliteit en service te blijven garanderen krijgt ons personeel steekproefsgewijs controle op locatie om te bekijken of het schoonmaakplan naar behoren wordt uitgevoerd.  Uiteindelijk blijft u als klant altijd de eindbeoordelaar.

IK BEN NIET TEVREDEN OVER DE GELEVERDE KWALITEIT, WAT KAN IK DOEN?

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, neem dan zo spoedig mogelijke binnen 24 uur contact op met uw accountmanager via info@maidahome.nl

WAT GEBEURD ER IN GEVAL VAN SCHADE?

Al onze medewerkers zijn verzekerd. Mocht er onverhoopt schade zijn toegedaan, neem dan zo spoedig mogelijk binnen 24 uur contact op met uw accountmanager via info@maidathome.nl

WAT IS EEN SCHOONMAAKPLAN OP MAAT?

Maid at Home is een sociaal schoonmaakbedrijf gericht op de particuliere sector en kleine kantoren. Wij zijn zorgen voor een professionele en betrouwbare hulp in huis, zodat u meer kunt genieten van uw vrije tijd.
Naast het bieden  van de hoogste kwaliteit en de beste service hebben we ook een maatschappelijke missie.
Wij willen het werken als hulp in huis, als beroep en vakwerk, op de kaart zetten. Daarbij willen zoveel mogelijk vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Dit doen we door te investeren in ons personeel, door hen op te leiden met een vakdiploma en hen te coachen op het gebied van zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid. Met uw hulp als klant, zorgen we er samen voor dat u geniet van een schoon huis en zij van een frisse start!

HOE MAKEN JULLIE SCHOON?

We volgens hierin de schoonmaakregels zoals vastgesteld en gecontroleerd door de schoonmaakbranche (RAS).
Voor uw en onze veiligheid gebruiken wij uitsluitend biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
Vanuit ons schoonmaakvak werken wij met een kleurensysteem per ruimte. Dit zorgt voor een optimale hygiëne en het voorkomen van kruisbesmetting. Rode microvezeldoekjes  zijn specifiek voor het reinigen van het sanitair, blauw is voor het reinigen van het interieur en geel is voor het reinigen van de keuken.

WELKE BIOLOGISCH AFBREEKBARE SCHOONMAAKMIDDELEN WORDEN ER GEBRUIKT? HOE MAKEN JULLIE SCHOON?

We gebruiken onze een eigen lijn van ecologische schoonmaakmiddelen genaamd ‘House of Lavelie’ op basis van micro-organismen uit de natuur. Deze organismen maken grondiger schoon en zijn volledige biologisch afbreekbaar. De micro-organismen produceren op hun beurt enzymen, die vuil en geurhinder op een ecologische, veilige én grondige wijze afbreken. Precies zoals het ook in de natuur gebeurt. ‘House of Lavelie’ garandeert een langdurige werking van hun producten omdat de micro-organismen zich continu vermenigvuldigen, tot alle vervelende stoffen afgebroken zijn.

WELKE HULP- EN SCHOONMAAKMIDDELEN MOET IK ZELF IN HUIS HEBBEN?

Niets moet, wij kunnen in alles voorzien.
Om kwaliteit te kunnen garanderen zijn goede hulpmiddelen van groot belang.
Wij gebruiken uitsluitend biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze dient u bij ons aan te schaffen in combinatie met de benodigde microvezeldoekjes, sponsen en mopsysteem.
Ook kunnen wij voorzien in zaken als een handzame stofzuiger en huishoudtrapje.

ZIJN ER DINGEN DIE JULLIE NIET DOEN?

Vanuit hygiënisch oogpunt en veiligheid maken wij geen kattenbakken schoon en verschonen wij geen kooien van huisdieren.

Daarnaast werken wij met vaste partnerbedrijven die voor ons de specialistische taken kunnen uitvoeren en allemaal maatschappelijk verantwoord werken. Het gaat hier om het reinigen van de ramen aan de buitenzijde van de woning,stomerij,  matrasreiniging, het reinigen van auto’s, het verzorgen van verhuizingen, klusjes in en om het huis en tuinonderhoud.

KAN IK MAID AT HOME OOK MIJN KANTOOR LATEN SCHOONMAKEN?

Jazeker! Wij als schoonmaakbedrijf zijn gericht op particulieren, maar gericht op het lokale mkb. Met name de wat kleinschalige kantoren in een huiselijke sfeer voelen zich aangetrokken tot onze dienstverlening waarbij vaak wordt aangeven dat men op zoek is naar een betrokken werkster met meer service en kortere lijnen met de organisatie.

IS MAID AT HOME VEEL DUURDER DAN ANDERE AANBIEDERS (OF LIJKT DAT MAAR ZO)?

Onze tarieven zijn hoger dan de huidige bemiddelingsbureaus en aanbieders die veelal zijn gericht op het bieden van een helpende hand zonder enige kwaliteitsnormering.
Wij zijn een professioneel schoonmaakbedrijf. We hechten veel waarde aan kwaliteit, goede service en veilige schoonmaakmiddelen. Daarbij hebben we een maatschappelijke missie waarbij we samen met u investeren in een duurzame toekomst van vele vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

KRIJG IK EEN FACTUUR?

U krijgt altijd een factuur van ons.

STAAT ER BTW OP DE FACTUUR?

Jazeker, voor de particuliere klant betreft dit  6% BTW en voor de zakelijke klant 21% btw.

KAN IK OOK CONTANT BETALEN?

Helaas niet. Vanwege de veiligheid en transparantie kunnen wij helaas geen contante betalingen accepteren. Wel kunt u betalen via Ideal.